Szolgáltatási Feltételeink

Szolgáltatási Feltételek megismerése, előfeltétele a foglalás leadásához oldalunkon!

Köszönjük, hogy mielőtt időpontot foglalna Tapasztalati Szakértőnkhöz, elolvassa szolgáltatási feltételeinket.

Ezek a feltételek első olvasatra talán szigorúnak vagy feleslegesnek tűnhetnek. Fontos azonban tudnia, hogy a mentális betegséggel kapcsolatos információk bárki számára elérhetőek, és ha ezeket az információkat gondatlansággal vagy rosszindulattal kezelik, akkor komoly károkat okozhatnak a mentális betegséggel élő személynek, családjának és szociális környezetének, valamint alááshatják a társadalom általános megítélését a mentális betegségekről.

Bízunk benne, hogy Ön számára magától értetődő, hogy csapatunk rendkívül érzékeny és sérülékeny emberek bátor és úttörő kezdeményezése. Büszkék vagyunk rá, hogy képzett sorstársaink, szervezett körülmények között, vállalták az állapotukkal kapcsolatos legbelsőbb információik megosztását, hogy segíthessünk Önnek és családjának a szélesebb kép megrajzolásában a velünk kapcsolatba kerülő sorstársak által megtapasztalt érzésekről és helyzetekről. Az itt megszerzett tudás segítségével hatékonyabb döntéseket hozhat nehéz élethelyzetekben.

Sajnos tudatában kell lennie annak is, hogy vannak olyan emberek, akik zaklatják vagy direkt módon bántják a mentális betegséggel élőket, további nehézségeket okozva nekik, vagy visszaélve az általuk nyújtott információkkal. Az ilyen tevékenységeket és kommunikációt szigorúan tiltjuk a velünk való kapcsolattartás során, és az ilyen tevékenységek jogi következményekkel járnak.

Azzal, hogy rendszerünkön keresztül időpontot foglal Tapasztalati Szakértőink egyikéhez, Ön kijelenti, hogy elolvasta ezeket a szolgáltatási feltételeket, és teljes mértékben

elfogadja ezeket a feltételeket. Továbbá vállalja a felelősséget minden olyan erkölcsi, anyagi vagy nem anyagi kárért, amely a feltételek be nem tartásából ered.

A szolgáltatás az időpontfoglalás leadásával kezdődik az internetes oldalunkon, személyesen vagy a telefonszámunkon keresztül.

Az alábbiakban felsoroljuk Önnek a jogait és lehetőségeit a szolgáltatás igénybevételétől kezdve. Kérjük, olvassa el ezeket figyelmesen, mivel ezekre a jogokra és kötelezettségekre Önnek is kötelező érvényűek, bármely helyen is tartózkodik Magyarország területén belül vagy kívül.

– Ön jogosult egy 45 perces beszélgetésre a Tapasztalati Szakértővel az általa foglalt és megerősített időpontban, internetes videokonferencia formájában.
– Ön jogosult bármikor lemondani a foglalást.
– Ön jogosult arra, hogy nem használja fel a foglalt időpontot, és ne jelenjen meg a videokonferencián. Kérjük, hogy ezt csak különlegesen indokolt esetben tegye.
– Ön nem jogosult egyszerre több időpontot foglalni. Új időpontot csak egy lezajlott beszélgetés után foglalhat. Amennyiben csapatunktól egyidejűleg több foglalás érkezik Öntől, az adott Tapasztalati Szakértő automatikusan érvényteleníti azokat, és a rendszergazda törli azokat.
– Ön nem jogosult rosszindulatúan kezelni semmilyen, a szolgáltatáshoz kapcsolódó szóbeli, írásos vagy más kommunikációt. Az ilyen információkat nem használhatja fel bűncselekmény elkövetésére, és nem sértetheti meg semmilyen egyént vagy közösséget.
– Önnek joga van saját életével, szociális és pszichológiai problémáival kapcsolatos információkat megosztani kollégánkkal.
– Önnek joga van vélelmezett pszichés, magatartási és szociális működéssel kapcsolatos problémákat megosztani a Tapasztalati Szakértőnkkel, akik ezeket kizárólag az Ön véleményeként kezelik.
– Önnek joga van a Tapasztalati Szakértőnk által felmerülő kérdésekre válaszolni.
– Önnek joga van kérd

éseket feltenni a Tapasztalati Szakértőnknek az ő saját élethelyzeteivel kapcsolatban.
– Önnek joga van hasznosítani a Tapasztalati Szakértő által nyújtott információkat, azonban NEM jogosult a Tapasztalati Szakértőt nevesíteni vagy közvetetten azonosíthatóvá tenni senki előtt, ideértve közvetlen családtagjait is. A Tapasztalati Szakértőt csak a külön engedélyükkel nevesítheti, és ehhez a beszélgetés során kérheti megadott kollégánktól.
– A beszélgetések során a Tapasztalati Szakértőink csak a segítség típusát rögzítik írásban, a dátum megjelölésével, anélkül, hogy az Ön által elmondott információt vagy azonosítható információkat rögzítenének.

SegítőinkFoglalási naptárunk