Szolgáltatási Feltételeink

Szolgáltatási Feltételünk megismerése, feltétele annak, hogy foglalást adhasson le oldalunkon!

Köszönjük, hogy mielőtt időpontot foglal Tapasztalati Szakértőnkhöz elolvassa szolgáltatási feltételeinket.

Ezek a feltételek, első olvasatra talán szigorúnak, tán szükségtelennek tűnnek. Tudnia kell, hogy ma a mentális betegség tényével, azzal, hogy embertársunk társadalmi nehézségeiről információval rendelkezik bárki aki ezeket az információkat, hanyagul vagy rosszindulattal kezeli, az akár visszafordíthatatlan károkat okozhat akár a mentális betegséggel élőnek, a személy családjának, szociális hálójának, sőt komolyabb esetekben egy-egy mentális betegség teljes megítélését is alááshatja a társadalom előtt.

Biztosak vagyunk abban, hogy magától értetődő az Ön számára, hogy Csapatunk különlegesen érzékeny, különlegesen sérülékeny emberek igen bátor, igen úttörő kezdeményezése. Büszkék vagyunk arra, hogy szervezett körülmények között képzett sorstársaink vállalják, hogy megosztják Önnel állapotukkal kapcsolatos akár legbennsőbb információikat, ezzel segítve Önnek és családjának abban, hogy tágabb képet kaphasson arról, hogy milyen érzéseket, szituációkat éltek meg oldalunkon elérhető sorstársaink, és az itt megszerzett tudás birtokában Ön könnyebben hozhasson döntéseket, hatékonyabb lehessen,  amikor szembesül egy rövidebb vagy hosszabb távú nehéz élethelyzettel.

Sajnos meg kell említsük, hogy léteznek emberek, akik a mentális betegség diagnózisával élőket zaklatják, direktlegesen bántják, nekik tudatosan további elakadásokat okoznak, a róluk megismert információkkal visszaélnek. Az ilyesfajta tevékenységeket, kommunikációt a velünk való kapcsolattartással kapcsolatban szigorúan megtiltjuk, és az ilyen tevékenységek jogkövetkezményeket vonnak maguk után.

Azzal, hogy rendszerünkben időpontfoglalást ad le Tapasztalati Szakértőink bármelyikéhez, Ön nyilatkozik arról, hogy ezeket a szolgáltatási feltételeket elolvasta és arról, hogy feltételeinket maradéktalanul betartja, továbbá arról is, hogy bármilyen feltétel nem betarásából származó erkölcsi, anyagi, nem anyagi vonatkozású kár okozásáért felelősségre vonható.

Szolgáltatásunk megkezdésétől kezdve bizonyos jogok gyakorlása és kötelezettségek betartása vonatkozik csapatunk tagjaira és Önre egyaránt. Ezen jogokat és kötelezettségeket soroljuk fel alább. Kérjük ezt figyelmesen olvassa el, hiszen amennyiben ezeket nem olvasta el az esetben is felelős ha megszegi ezek bármelyikét.

Mikortól kezdődik a szolgáltatás?
Szolgáltatásunk az Ön által internetes oldalunkon, személyesen vagy telefonszámunkon leadott időpontfoglalásával kezdődik.

Mik az Ön jogai, lehetőségei a szolgáltatás igénybevételének megkezdésétől kezdve? Jogai és kötelezettségei nem korlátozódnak Magyarország területére, azok mindenhol érvényesek.

Ön foglalása után, a megjelölt és lefoglalt időpontban jogosult egy Tapasztalati Szakértővel 45 perc hosszú -internetes programon keresztüli- beszélgetés lehetőségére.
Ön jogosult foglalását bármikor lemondani.
Ön jogosult a lefoglalt időpontot nem használni, a videokonferencián nem megjelenni. Kérésünk, hogy ezt csak különlegesen indokolt esetben tegye.
Ön nem jogosult egyszerre több időpontot foglalni, új időpontot csak egy lezajlott beszélgetés után foglalhat. Amennyiben csapatunk felé egyidőben több foglalás érkezik Öntől, azt az adott tapasztalati szakértő automatikusan semmisnek veszi, a rendszergazda pedig kitörli a további foglalásait.
Ön nem jogosult szolgáltatásainkhoz kapcsolódó semmilyen szóbeli, írásos vagy egyéb kommunikációból eredő információt rosszindulatúan kezelni, azokat bármilyen bűncselekményben felhasználni, azzal bármely egyén vagy bármely közösség érdekeit sérteni.
Önnek joga van, hogy saját életével, szociális, pszichológiai problémáival kapcsolatban megosszon információkat kollégánkkal.
Önnek joga más személyek -ön által vélelmezett- pszichés, magatartás-beli és szociális működéseinek, problémáinak szakértőnkkel való megosztására, melyeket szakértőink kizárólag az Ön véleményeként kezelnek.
Önnek joga de nem kötelessége a Tapasztalati Szakértőnktől fölmerülő kérdésekre válaszolni.
Önnek joga van a Tapasztalati Szakértő kollégánktól az ő megélt élethelyzeteivel kapcsolatban kérdéseket feltenni.
Önnek joga van a Tapasztalati Szakértőtől kapott információt hasznosítani, de NINCS joga a Tapasztalati Szakértőt nevesíteni, vagy közvetetten felismerhetővé tenni senki előtt, beleértve közvetlen családtagjait is. A Tapasztalati Szakértőt Ön csak a Tapasztalati Szakértő külön engedélyével nevesíthet, ezzel kapcsolatban a beszélgetés során kérhet információt adott kollégánktól.
A beszélgetések alatt az átadott segítség fajtáját Tapasztalati Szakértőink az Ön neve nélkül pusztán a dátum megjelölésével írásban rögzíti. Nem rögzíti sem az Ön által elmondott információt, sem semmilyen olyan információt melyből Ön vagy környezete azonosítható lenne. Ön – amennyiben ezt kéri – ezt az írásos dokumentumot kérheti adott tapasztalati szakértőtől, vagy a beszélgetés végén kérheti, hogy a dokumentum felolvasásra kerüljön.
Ön a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul, hogy e-mail címét és a megadott nevet a foglalás visszaigazolására, a foglalással kapcsolatos körülményekkel kapcsolatos tájékoztatásra felhasználjuk. Foglalási adatait ezen kívül CSAK statisztikai célokra használhatjuk fel, Önt semmilyen megkereséssel nem zavarjuk.
Önnek jogában áll Tapasztalati Szakértő munkánkkal kapcsolatban harmadik fél felé kommunikálni, a hálózat működési módjáról beszélni, megosztani mennyire volt a szolgáltatás hasznos vagy kevésbé hasznos az Ön számára, a hálózatot ajánlani más nehézséggel küzdő számára.

Önnek kötelessége a Tapasztalati Szakértőnk személyével és az általa említett egyéb személyek, állapotával, múltjával kapcsolatos információkat úgy hasznosítani, hogy ez az adott Szakértő vagy annak szociális körének életét ne befolyásolhassa negatívan, kárt senki részére ne okozhasson.

Önnek joga van a szolgáltatással kapcsolatban észrevételt tenni. Észrevételei fontosak számunkra, hisz ezek alapján fejleszthetjük azokat.

Szolgáltatásunkért ön nem köteles fizetni, viszont jogában áll a csapatunkat működtető Ébredések Alapítvány felé adományt küldeni a beszélgetés után, adományozásnál kérjük, hogy a megjegyzés rovatba tüntesse fel a tapasztalati szakértő interneten található nevét. Így szakértőnk anyagi juttatásban részesülhet, mely nagyban segíti az ő életminőségét.

Tapasztalati szakértőnk, soha semmilyen betartandó, kötelező tanácsot nem az majd önnek, ezért ön NEM jogosult semmilyen kártérítésre, követelésre, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Tapasztalati Szakértővel történt beszélgetés után, Ön valamilyen nehézséget él meg, értve ez arra az esetre kiváltképp, amennyiben Ön azt vélelmezi, hogy problémájának köze van a beszélgetéshez.
Kérjük figyeljen arra, hogy a kapott információt, tudást Önnek megfelelő, segítő módon használja fel, ezzel elkerülve a nehéz élethelyzeteket. Továbbá fontos, hogy tudja a Tapasztalati Szakértővel történő beszélgetés semmilyen más betegséget kezelő, állapotot javító módszert, eljárást NEM helyettesít. Azokat kiegészítheti ezért Ön nem jogosult semmilyen kártérítésre, követelésre amennyiben úgy ítéli meg, hogy állapota nem javul a beszélgetések időszaka alatt. Munkánk során  sok klienssel találkoztunk aki különböző mértékű állapotjavulást mutatott beszélgetéseink után, elmondásuk szerint azok hatására, ez a folyamat nem mindig és nem mindenkinél ennyire látványos és hatékony.

Azokban az igen ritka esetekben amikor úgy érzi, hogy öngyilkossági veszélyeztetést él meg (vagy él meg családtagja) kérjük forduljon szakemberhez.
Ezzel az igen nehéz helyzetben tapasztalati szakértő megfelelő segítséget nem adhat, illetve a tapasztalati szakértőt is nehéz helyzetbe hozhatja az ilyen aktuális helyzet.

Mik a Tapasztalati Szakértők jogai és kötelességei a szolgáltatás igénybevételének megkezdésétől kezdve?

A Tapasztalati Szekértői hálózatunk  kollégái, a Tapasztalati Szakértők, olyan kollégák, akik különféle úgynevezett „mentális betegséget” megéltek és/vagy „mentális betegség, pszichiátriai betegség” diagnózisát kapták valamikor életük során.

Kötelességünk Ön számára olyan személlyel való beszélgetést biztosítani, ahol a személy az Ébredések Alapítvány akkreditált képzését eredményesen elvégezte.

Kötelességünk Önnek a kapcsolatteremtéshez szükséges információkat megküldeni. E kötelességünk alól mindössze egy eset mentesíti a Tapasztalati Szakértőt: amikor ő kerül nemvárt, hirtelen lelki vagy szociális elakadásba (pl. nemvárt módon erősödnek tünetei)

Nem kötelességünk, de jogunk van Önnek segítséget nyújtani abban, ha nem ismeri a videokonferencia programok (ez esetben a ZOOM program) használatát. Kérjük, amennyiben így van amennyiben erre bármilyen lehetősége van, kérjen segítséget ismerőseitől , barátaitól, családtagjaitól. Tapasztalati Szakértőnk pusztán úgy tud segíteni ebben, hogy e-mail-ben tájékoztatást ad a használatról. Tapasztalataink szerint ez nem hatékony, a programot az első használat előtt meg kell ismerni.

Kötelességünk maximum 24 órával a foglalás időpontja előtt ZOOM (videokonferencia) hivatkozást küldeni az ön által megadott e-mail címre.

Jogunkban áll – akár indokoltan, akár minden indok nélkül – a találkozót lemondani, viszont törekszünk arra, hogy minden találkozót megtartsunk. Egy ilyen projektnek ez alapvető feladata.

Kötelességünk, hogy az Ön és/vagy családtagja, szerette adatait ne adjuk ki harmadik fél részére. Tapasztalati szakértői körünkben sem adhatjuk ki az Ön nevét, ön mindig anoním marad, hacsak Ön másképp nem rendelkezik.

Kötelességünk hogy az egyénenként elérhető legmagasabb szintű beszélgetést biztosítsuk az Ön számára. Fontos, hogy tudja, tapasztalati szakértőink más-más lelki elakadással élték/élik életüket ezért igen különböző személyek. Ezért fontos, hogy válassza ki az Önnek legmegfelelőbbet. Lehetősége van arra, hogy tapasztalati szakértői beszélgetést kérjen ahhoz, hogy megtudja, ki az a személy aki az ön esetében – véleményünk szerint – a legalkalmasabb segítő.

Jogunk van bármilyen megélt élményünkról, az abból általunk leszűrt tanulságokról beszélnünk. Ezzel semmilyen változást elérni nem áll szándékunkban az Ön vagy szerette életében. Ezeket az információkat kérjük szabja személyre, alakítsa saját problémái megoldásának megfelelővé és ignorálja az Önre nem vonatkozókat.

Bármelyik Tapasztalati Szekértőnek joga van, abbahagyni a videokonferenciát vagy a személyes találkozót, ha sérelmet, veszélyt észlel, vagy azt észleli, hogy Ön feltételeinket nem tartja be.

Jogunkban áll visszautasítani foglalását, akár le is törölni (minden indoklás és értesítés nélkül), amennyiben Ön már sérelmezően, veszélyeztetően, szolgáltatási feltételeinket figyelmen kívül hagyva viselkedett és Tapasztalati Szakértőink úgy ítélik meg, hogy ez újra előfordulhat.

Jogunkban áll lemondani a találkozót, ha a szakértelem adását összeférhetetlennek látjuk. ( Olyan helyzetekben fordulhat ez elő, ha egy-két alkalom után megismerve ellátóit, felismerjük, hogy szolgáltatásunk nehezítheti az Ön vagy szerette szociális működését. Pl.: Tapasztalati Szakértőt elutasító pszichiáter. )

Internetes oldalunk hibáiból, kibertámadásokból, hackertámadásokból adódó nehézségekért, információáramlási hibákért NEM TUDUNK FELELŐSSÉGET VÁLLALNI. Oldalunkat karban tartjuk, de ezek sajnos soha nem kizárhatóak.

SegítőinkFoglalási naptárunk